Breaking News
Home / MUA BÁN CODE ONE COIN CÁC GÓI

MUA BÁN CODE ONE COIN CÁC GÓI

onecoin-price

Giá Niêm Yết: 7,8 Euro/OneCoin

Hotline : 0971 583 999

Gói 01

1

[Gói đầu tư]: Tycoon 01 [Giá trị TK]: 20.800 euro
[Rút tối đa]: 60 euro/ngày [Giá bán]: 69 triệu vnđ

Gói 02

2

[Gói đầu tư]: Tycoon 02 [Giá trị TK]: 18,700 euro
[Rút tối đa]: 60 euro/ngày [Giá bán]: 59 triệu vnđ

Gói 03

3

[Gói đầu tư]: Tycoon 03 [Giá trị TK]: 18,700 euro
[Rút tối đa]: 60 euro/ngày [Giá bán]: 59 triệu vnđ

Gói 04

4

[Gói đầu tư]: Tycoon 04 [Giá trị TK]: 18,350 euro
[Rút tối đa]: 60 euro/ngày [Giá bán]: 59 triệu vnđ

Gói 05

5

[Gói đầu tư]: Tycoon 05 [Giá trị TK]: 18,500 euro
[Rút tối đa]: 60 euro/ngày [Giá bán]: 59 triệu vnđ

Gói 06

6

[Gói đầu tư]: Tycoon 04 [Giá trị TK]: 14,650 euro
[Rút tối đa]: 60 euro/ngày [Giá bán]: 49 triệu vnđ

Gói 07

7

[Gói đầu tư]: Tycoon 07 [Giá trị TK]: 20,050 euro
[Rút tối đa]: 60 euro/ngày [Giá bán]: 59 triệu vnđ

Gói 08

7

[Gói đầu tư]: Protrader 01 [Giá trị TK]: 8400 euro
[Rút tối đa]: 36 euro/ngày [Giá bán]: 38 triệu vnđ

Gói 09

9

[Gói đầu tư]: Protrader 02 [Giá trị TK]: > 6000 euro
[Rút tối đa]: 36 euro/ngày [Giá bán]: 38 triệu vnđ

Comments

Comments